Banchefen informerar

                                                                                                                              17 augusti

Nu ser vi att regnet har gjort nytta och vi börjar åter få en grön och fin bana.

Alla greener är denna vecka luftade med solida pinnar för att få ner syre till gräsrötterna.

Nästa vecka ska vi vertikalskära och dressa greenerna. Tee ska hjälpsås med en maskin och dressas.

Vi har byggt nya vägar till och från tee 54/57 på hål 5 som senare kommer att asfalteras.

 

Mvh

Jens Henningsson