Vreta Föreningshus

Vreta Föreningshus är samlingsnamnet för Vreta Klosters golfklubbs satsning på att bygga en samlingspunkt för flera föreningar. Aktieägarna i Vreta Kloster Golf AB beslutade den 2 mars 2016 om en layout för det nya föreningshuset och beslutade samtidigt att styrelsen skulle återkomma med en redovisning av driftkostnader samt ett förslag på finansiering och byggstart.

För byggnation och ägandet av föreningshuset har Vreta Föreningshus ekonomisk förening bildats där Vreta Kloster golfklubb äger 60 % och Vreta Kloster Golf AB 40 %.

Under fliken Ritningar så ser du det beslutade förslaget. Ritningen på omklädningsrum m.m. i det nuvarande klubbhuset är endast ett förslag och hanteras utanför Vreta Föreningshus

Under fliken Nyhetsbrev så finns den löpande kommunikationen till medlemmarna i Vreta Kloster golfklubb.
Har du frågor som du vill ha belyst så kan du maila dessa till vretaforeningshus@vkgk.se så får du svaret i nästa nyhetsbrev