Hållbarhetskommitté

GEO certifiering

Vreta Kloster GK:s Hållbarhetskommitté arbetar för närvarande med ett underlag för att klubben skall kunna bli hållbarhetscertifierade enligt GEO. Detta innebär att gå igenom och beskriva klubbens arbete med miljö- och hållbarhetsfrågor med hjälp av det webb-baserade verktyget OnCourse

GEO är en internationell organisation som har tagit fram ett webb-baserat verktyg, OnCourse, som stöd för en hållbarhetscertifiering av golfanläggningar. Östergötlands Golfförbund har beslutat att stödja de golfklubbar i Östergötland som vill GEO-certifiera sig. Certifieringen skall göras under våren/sommaren 2019.

Medlemmar

Medlemmar VKGK:s Hållbarhetskommitté

Jan Svensson,  Sammankallande
Jens Henningsson,  Medlem
Lars Andersson,  Medlem
Tommy Sandblom,  Medlem

 

Hållbarhetskommittén kontaktas via e-post till:  jens.henningsson@vkgk.se