Barn, Ungdom & Elitkommittén

 

 

 

Namn

Roll

Tel

 Mail

Daniel Clasén

Ordförande

0702-777562

daniel_clasen@hotmail.com

Claes Vallin

Vice Ordförande

0735-539233

claes.l.vallin@gmail.com

Fredrik Sjöberg

Träningsansvarig

0761-616019

fredrik.sjoberg@vkgk.se 

Sven Engström

Föräldrarepresentant

 

 

Josefin Doverfors

Föräldrarepresentant

 

josdov@boremail.com

Liselott Gustavsson

Föräldrarepresentant

 

liselotte.karlsson.hem@telia.com

Jacek Edbom

Föräldrarepresentant

 0704-669965 jacekedbom@gmail.com
 

Juniorrepresentant

 

 

Elin Gustavsson

Juniorrepresentant

 

 

Arne Forslund

Adjungerad i tävlingsfrågor

 

 

David Rickardsson

Adjungerad

0708–477973

david@vkgk.se