Från vänster: Fredrik Sjöberg, Lars-Erik Rickardsson, Håkan Thorngren, Josefin Doverfors, Claes Vallin, Daniel Clasén och Liselott Gustavsson. På bilden saknas: juniorrepresentant Karl Thorngren. I kommittén som adjungerande ingår även Arne Forslund och David Rickardsson

Från vänster: Fredrik Sjöberg, Lars-Erik Rickardsson, Håkan Thorngren, Josefin Doverfors, Claes Vallin, Daniel Clasén och Liselott Gustavsson. På bilden saknas: juniorrepresentant Karl Thorngren. I kommittén som adjungerande ingår även Arne Forslund och David Rickardsson

 

Barn, Ungdom & Elitkommittén

Namn

Roll

Tel

 Mail

Lars-Erik Rickardsson

Ordförande

0734-136696

larserik.rickardsson@gmail.com

Fredrik Sjöberg

Träningsansvarig

0761-616019

fredrik.sjoberg@vkgk.se 

Liselott Gustavsson

Föräldrarepresentant

0701-701685

liselotte.karlsson.hem@telia.com

Håkan Thorngren

Föräldrarepresentant

0705-515041

hakan.thorngren@gmail.com

Daniel Clasén

Föräldrarepresentant

0702-777562

daniel_clasen@hotmail.com

Josefin Doverfors

Föräldrarepresentant

0703-198631

josdov@boremail.com

Claes Vallin

Föräldrarepresentant

0735-539233

claes.l.vallin@gmail.com

Edvin Hagström

Juniorrepresentant

 

 

Elin Gustavsson

Juniorrepresentant

 

 

Arne Forslund

Adjungerad i tävlingsfrågor

0737-133303

arne.forslund@cmaresearch.se

David Rickardsson

Adjungerad

0708–477973

david@vkgk.se

 

Ansvarsområden

Enligt verksamhetsberättelsen har vi ett antal ansvarsområden. Ansvariga är:

Namn med kursiv stil ingår inte i kommittén.

Roll

Förtydligande

Person

Ordförande

Sammankallande, följa verksamhetsplan

Lars-Erik

Ekonomi

JK:s ekonomi, budget och uppföljning

Fredrik S, Lars-Erik

Sekreterare

Protokoll

Rullande

Breddverksamhet

Träning, Tävling, Teen Cup läger

Fredrik, David

Info/web

Information på Juniorsidan

Fredrik, David, Daniel

Elitverksamhet

Träning, Tävling, Resultat, Framsteg

Fredrik, David

Tävlingsansvarig

SGF-tourtävling, JK tävlingar, KM etc.

Arne, Håkan

JMI-tävlingen

 

Arne, Lars-Erik

Östgötaserien

Laguttagning, resor till bortamatcher, boka speltider för hemmamatcher

Jonas Ammenberg, Anders Doverfors

Junior KM samt andra av JK arrangerade tävlingar

 

Arne, Håkan

SM klubblag, JSM

 

Fredrik, Daniel

Samordnande roll för gemensamma resor till SGF-tävlingar

 

Lars-Erik, Håkan

Lok-stödet och andra möjliga stöd som finns att söka.

Exempel: Gräsroten, Idrottslyftet

Lars-Erik, Fredrik

Träningsläger för Juniorer

Förhandling och bokning

Fredrik, Lars-Erik

Bagbrickorna "Juniorsupporter"

Beställning av brickor. Sponsor av brickor. Marknadsföring. Arbetet vid dragning.

Fredrik, Lars-Erik

Styrelsekontrakt

Kontakt i styrelsen för JK. Sitter inte med i JK.

Lars-Erik

Event, (Medlemsdagen, Ljungsbro marknad och liknande)

 

Fredrik, Liselott

SportsCamp

Kontakter med berörda föreningar

Håkan, Daniel

Tjejsatsning

 

Liselott, Josefin, Daniel,

Projekt "Nya, behålla och börja tävla"

 

Håkan, Lars-Erik