Senior Kommitté

Seniorkommitténs styrelse 2019/2020 består av : Hans Svanberg ordförande, Jimmy Forsman sekreterare, Kerstin Johansson kassör, Stig Larsson tävlingsledare, Kerstin Vestin reseansvarig och Leif Johansson adjungerad till styrelsen med ansvar för resursgruppen. Seniorkommittén har som målsättning att erbjuda klubbens seniorer att spela golf och umgås vid Vreta kloster GK oavsett golfhandikapp och bakgrund under trivsamma former. Vi erbjuder alla betalande medlemmar som uppnått seniorålder att deltaga i, av seniorkommittén, arrangerade tävlingar, resor och övriga aktiviteter.

Ordförande

Hans Svanberg

Tel: 0730-525884 

E-mail: hanssvanberg@tele2.se

Kassör

Kerstin Johansson 

Tel: 0731-611099 

E-mail: kerstin013297138@gmail.com

Sekreterare och serielagsansvarig

Jimmy Forsman

Tel: 0708-198483

E-mail: jimmy.forsman@tele2.se

Reseansvarig

Kerstin Vestin

Tel: 0703-844039 

E-mail: kerves@bredband.net

Tävlingsledare

Stig Larsson

Tel: 0707-286513

E-mail: stig.larsson@ownit.nu

Resursgruppsansvarig

Leif Johansson 

Tel: 0708-297130 

E-mail: leif013297138@gmail.com