Senior Kommitté

Seniorkommitténs styrelse 2018 består av : Hans Svanberg ordförande, Jimmy Forsman sekreterare, Kerstin Johansson kassör, Stig Larsson tävlingsledare, Per Nygren reseansvarig och Leif Johansson adjungerad till styrelsen med ansvar för resursgruppen. Seniorkommittén har som målsättning att erbjuda klubbens seniorer att spela golf och umgås vid Vreta kloster GK oavsett golfhandikapp och bakgrund under trivsamma former. Vi erbjuder alla betalande medlemmar som uppnått seniorålder att deltaga i, av seniorkommittén, arrangerade tävlingar, resor och övriga aktiviteter.

Ordförande

Ordförande

Hans Svanberg

Tel: 0730-525884 

E-mail: hanssvanberg@tele2.se

Kassör

Kassör

Kerstin Johansson 

Tel: 0731-611099 

E-mail: kerstin013297138@gmail.com

Sekreterare och serielagsansvarig

Sekreterare och serielagsansvarig

Jimmy Forsman

Tel: 0708-198483

E-mail: jimmy.forsman@tele2.se

Reseansvarig

Reseansvarig

Per Nygren 

Tel: 0733-441997 

E-mail: per.nygren@comhem.se

Tävlingsledare

Tävlingsledare

Stig Larsson

Tel: 0707-286513

E-mail: stig.larsson@ownit.nu

Resursgruppsansvarig

Resursgruppsansvarig

Leif Johansson 

Tel: 0708-297130 

E-mail: leif013297138@gmail.com