Seriespelet 2018

 

Vi deltar med lag i olika serier

D-50
Matchspel med 4 deltagare per lag. Hcp max 36.
Lagen möts i enkelserie, d v s engång under året, hemma- resp bortamatcher.
Spel normalt måndagar.  
Lagledare: Lena Scheidegger och Gunilla Friedlund Johansson


MELLANSVENSKA OLDBOYSSERIEN H55 SYDVÄSTRA SERIEN
Matchspel med 6 deltagare per lag. Hcp max 13.
Lagen möts i enkelserie, d v s engång under året, hemma- resp bortamatcher.
Spel normalt tisdagar.
Lagledare: Stefan Billgren

MELLANSVENSKA VETERANSERIEN H65 DIV 1 
Matchspel med 6 deltagare per lag. Hcp max 18.
Lagen möts i enkelserie, d v s en gång under året, hemma- resp bortamatcher.
Spel normalt tisdagar.
Lagledare: Jimmy Forsman

MELLANSVENSKA VETERANSERIEN H65 DIV 3 SÖDRA
Matchspel med 6 deltagare per lag. Hcp max 26.
Lagen möts i enkelserie, d v s en gång under året, hemma- resp bortamatcher.
Spel normalt tisdagar.
Lagledare: Claes Dahlström


ÖSTGÖTASERIEN H70 
Matchspel med 6 deltagare per lag. Hcp max 25. 
Lagen möts i enkelserie, d v s en gång under året, hemma- resp bortamatcher.
Spel normalt måndagar. 
Lagledare: Hans Kardell


MELLANSVENSKA VETERANSERIEN H75-2 SERIE ÖST
Matchspel med 4 deltagare per lag. Hcp max 28.
Lagen möts i enkelserie, d v s en gång under året, hemma- resp bortamatcher.
Spel normalt tisdagar.
Lagledare: Lars-Erik Jansson

 

MELLANSVENSKA VETERANSERIEN H75-1 SERIE SYD
Matchspel med 4 deltagare per lag. Hcp max 28.
Lagen möts i enkelserie, d v s en gång under året, hemma- resp bortamatcher.
Spel normalt tisdagar.
Lagledare: Claes Elliot