Andra delen av Players 1st

Medlemsundersökningen – 2:a utskicket

26 juli går andra utskicket av årets medlemsundersökningen - Players 1st. Undersökningen genomförs av det danska företaget Players 1st i samarbete med Svenska Golfförbundet, där över 340 svenska golfklubbar deltar. Undersökningen ger klubbledning ett utmärkt underlag för att vi ska få reda på vad DU har för syn på klubbens verksamhet och golfanläggningen. Resultatet ligger till grund för vårt arbete med att göra rätt prioriteringar och sätta upp mål för klubbens framtid. 

Medlemsundersökningen går ut via mail till en tredjedel av medlemmarna vid respektive tillfälle – 30 maj, 26 juli samt 12 september. I undersökningen ställs frågor om bland annat bana, klubbliv, restaurang och träning.

 

Ditt svar är viktigt

Då utvecklingen av klubben och vår verksamhet bygger på vad ni medlemmar vill är det viktigt att du som medlem svarar. Ju fler svar, desto bättre beslutsunderlag. Tänk på att undersökningen skickas från Players 1st, varför det i vissa fall kan fastna i SPAM-filter. Var du inte med i undersökningen den 26 maj, eller inte fått något mail den 26 juli, titta i din ”skräppost” och se om mailet fastnat, annars får du enkäten den 12 september i år.

Kommentarer

Fler artiklar

Namn Datum
Banchefen informerar 2020-10-16
Riktlinjer coronaviruset 2020-10-13
Erbjudande Simulatorn 2020-10-13
Rea i shopen 2020-10-13
Lägesförbättring 2020-10-07