Årsmöte i VKGK och Årstämma i VKAB

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE

Härmed kallas aktieägarna i Vreta Kloster Golf AB till årsstämma onsdagen den 21 april 2021 kl. 19.00.
Mötet kommer att genomföras digitalt via verktyget ”Zoom”. Separat inbjudan till mötet skickas via mail senast 14 april 2021.

Samtliga som avser att delta på det digitala mötet ombeds att i god tid svara ”JA”, via inbjudan.

Årsstämmohandlingar finns att hämta på Vreta Kloster Golfklubbs kansli, Veda gård 2, Ljungsbro samt på klubbens hemsida www.vkgk.se från och med onsdagen den 14 april 2021.

Kommentarer