Banchefen informerar

                                                                                                                                                           11 juni

Nu får bevattningsanläggningen jobba för fullt hela nätterna när vi har dessa varma dagar.

Denna vecka har green och tee fått näring i fast form. Greenerna är även dressade.

Vi kommer att öppna upp hål 9 på 18-hålsbanan från ordinarie tee på lördag. Tanken är att det ska bli en enda lång fairway. Nu klipper vi den nya ytan på semiruffhöjd. Vi kommer successivt att klippa ner den nya delen av fairway så vi till slut hamnar på fairwayhöjd.

På måndag börjar vi att köra med Graden maskinen på 18-hålsbanans greener. Det är en maskin som skär slitsar
2 cm djup som sedan fylls på med sand. Resultatet blir en fastare greenyta. Det är ett jobb som tar lång tid att utföra. För att det ska vara effektivt kommer vi att stänga det hålet vi jobbar på.

Mvh

Jens Henningsson 

   

                                                                                                                                                                                         

 

Kommentarer