GEO-Certifiering för Vreta Kloster GK

GEO-Certifiering för Vreta Kloster GK

I dagarna blev det klart med den internationella utmärkelsen GEO-Certified för Vreta Kloster GK. En prestigefylld utmärkelse, som innebär att klubben uppfyller omfattande och avancerade hållbarhetskrav.   

GEO är en internationell icke vinstdrivande organisation som har tagit fram ett webb-baserat verktyg, OnCourse, som stöd för en hållbarhetscertifiering av golfanläggningar. Östergötlands Golfförbund har valt att stödja de golfklubbar som vill medverka i en miljöcertifiering av golfanläggningen.

Under 2019 har en hållbarhetsgrupp med Mats Skoglund, Stig Oldbring och Jens Henningsson arbetat för att Vreta Kloster GK skall uppfylla de hårt ställda kraven för att klara statusen GEO-Certified. Golfklubben har i och med certifieringen åtagit sig att kontinuerligt förbättra vår miljöprestanda på områden som rör vatten, energi och resurser, levnadskedjor, miljökvalitet, ekosystem och landskap samt människor/samhällen. Vart tredje år kommer en oberoende granskning av klubbens miljö- och hållbarhetsarbete att genomföras. Miljöcertifieringen innebär en miljömärkning av golfklubben, vilket visar på vårt seriösa arbete med att leva upp till samhällets krav på hållbarhetstänkande och att vara transparanta i vårt miljöarbete.  

GEO stöds av ett globalt nätverk av partners, vetenskapsmän, innovatörer, sponsorer och branschföreträdare.

Bra jobbat alla inblandade i arbetsgruppen.

Anders Svensson
Klubbchef
Vreta Kloster GK

 

Kommentarer

Fler artiklar