Kallelse Höstmöte 2019

Härmed kallas medlemmarna i Vreta Kloster Golfklubb till höstmöte onsdagen den 20 november 2019 kl 19.00 i samlingslokalen på Vreta Kluster, Ljungsbro. Förslag till budget och medlemsavgifter för verksamhetsår 2020 finns att hämta på Vreta Kloster Golfklubbs kansli, Veda gård 2, Ljungsbro, samt på klubbens hemsida www.vkgk.se från och med onsdagen den 13 november 2019.
Kommentarer