Kallelse Höstmöte 2020

Härmed kallas medlemmarna i Vreta Kloster Golfklubb till höstmöte onsdagen den 25 november 2020, kl 19.00.
Mötet kommer att genomföras digitalt via verktyget ”Zoom”. Separat inbjudan till mötet skickas via mail senast 18:e november 2020.
Samtliga som avser att delta på det digitala mötet ombeds att i god tid svara ”JA”.

Förslag till budget och medlemsavgifter för verksamhetsår 2021 finns att hämta på Vreta Kloster Golfklubbs kansli, Veda gård 2, Ljungsbro, samt på klubbens hemsida www.vkgk.se från och med onsdagen den 18 november 2020.Kommentarer

Fler artiklar

Namn Datum
Oslagbart erbjudande 2020-11-20
Vretaslingan 2020-11-08
Vinterträning 2020-11-05
Kallelse till Höstmöte 2020 2020-11-03
Banchefen informerar 2020-10-22