Lägesförbättring

Från och med den 7/10 så inför vi lägesförbättring med 1 klubblängd på den finklippta delen av spelfältet.

Det har fallit en hel del regn sista dagarna vilket innebär att vi inför lägesförbättring med 1 klubblängd från den 7/10
Eventuellt kan det vara bilförbud. 

Fler artiklar