Ordförande har ordet

 

                                                   Ljungsbro den 14 april 2019

 

Ordförande har ordet

Ordinarie årsmöte och bolagsstämma

Onsdag 20:e mars hölls ordinarie årsmöte för Vreta Kloster GK (VKGK) samt bolagsstämma för Vreta Kloster AB (VKAB) med knappt 50-talet åhörare. Som vanligt informerade Staffan Johansson (VKAB) Hans Westin (VKGK), tillsammans med ansvariga för respektive kommitté, om verksamhetsåret 2018 samt en utblick mot säsongen 2019. Som vi tidigare informerat om innebar den sena starten våren 2018 samt den varma sommaren att vi tappade intäkter, främst avseende greenfee, jämfört med budget vilket på totalen medförde ett lägre överskott på resultatet. Det blev ändå ett positivt resultat för året vilket har varit styrelsernas i VKGK och VKAB:s gemensamma målsättning.

Vid årsstämman i mars 2018 godtogs en delning av styrelserna med syfte att styrelsen i VKAB fokuserar på den ”affärsdrivande” delen av vår verksamhet vad avser restaurang, stugor, investeringar i bana och byggnader samt att dra frågan om föreningshuset framåt. Styrelsen för VKGK fokuserar på den idrottsliga verksamheten med utbildning, medlemsaktiviteter, tävlingsverksamhet och barn-, ungdoms- och elitsatsningen.

De val som skedde för VKGK avsåg omval av Hans Westin som ordförande, samt omval av Tore Allert och Lars-Eric Rickardsson på två år. Lennart Swärd och Susanne Thorngren hade avböjt omval varför nyval av Emma Persson skedde. Efter styrelsens konstituerande möte har följande poster utsetts, förutom Hans Westin som ordförande, Daniel Clasén vice ordförande, Lars-Erik Rickardsson kassör och Eva Westerlund sekreterare. Övriga ledamöter är Eva Madsen, Tore Allert och Emma Persson samt Hans Svanberg som suppleant.

Staffan Johansson valdes till ordförande i VKAB på ett år och övriga ledamöter godtogs för omval. Styrelsen konstituerade sig med Karin Svärdh, kassör, samt Jan Svensson, Stig Hellholm och Hans Westin som ledamöter.

Städdag 13:e april

Det var med stor glädje som vi kunde konstatera ett mycket gott deltagande på lördagens städdag. Drygt 200 medlemmar slöt upp för att ställa banan i ordning inför säsongen. Tack vare det goda deltagandet blev i stort sett samtliga uppgifter som var planerade utförda. Det arbete som utfördes var rensning och krattning av bunkrar, hopsamling av grenar och ris samt krattning av löv. De mest synliga åtgärderna avser stenläggning av de nya delarna av dammen på 11:an samt rensning av mossa i befintliga stenkanter på hål 10 och 16. Arbetet med igenläggning av delar av dammen på 11:an är därmed slutförda och nu återstår återställningsarbeten och sådd så att den berörda ytan kan tas i spel. Det arbete som medlemmarna lägger ned under städdagarna ger goda förutsättningar för en bra start. Det ger även möjlighet för vår ordinarie banpersonal att fokusera på de uppgifter som kräver störst insatser.

18-hålsbanans öppning

Anders Svensson och Jens Henningsson hade tidigare förhoppningar om att kunna öppna 18-hålsbanan under söndagen den 14:e april. Tyvärr satte de kalla nätterna, och dagar med relativt låg temperatur käppar i hjulet för det. Förhoppningen är nu att banan skall kunna öppna till påsk.

Då våren har inneburit att det redan är torrt i backen ber jag er alla att redan från början ta väl hand om våra banor. Det innebär i första hand att lägga tillbaka torvor, laga nedslagsmärken och att om möjligt inte nöta på områden som har dålig gräsväxt. Det ger oss en bättre bana i det långa loppet.

När ni nu startar upp säsongen så kom ihåg att vi har en hel del nya regler att ta hjälp av, och att ta hänsyn till. På vår hemsida finns länkar för den som vill läsa in sig. Jag tipsar även om seniorernas onsdagsgolf som drar igång så snart banan öppnar. Tävlingskommitténs tävlingsprogram ligger ute på hemsidan och redan har information om Premiärtävlingen den 27:e april liksom partävlingen den 12:e maj skickats ut.

För er som känner att vårstädning, andra aktiviteter mm. påverkar möjligheten att spela så kan en runda på Algominbanan passa bra. Det ger avkoppling och en möjlighet att ändå hålla svingen vid liv.

Därmed önskar vi er alla en Glad Påsk.

Hans Westin/Ordförande VKGK

Staffan Johansson/Ordförande VKAB

 

Fler artiklar

Namn Datum
Demodag Ping 2019-05-20
Banchefen informerar 2019-05-17
Golfens dag 2019 2019-05-10
Golfbollar och Kepsar med VKGK-logga 2019-04-30
Ordförande har ordet 2019-04-16