Ordförande har ordet

 

                                                   Ljungsbro den 3 juli juli 2019

Ordförande har ordet 

Så här inför sommaren kommer här några rader om verksamheten på Vreta Kloster GK, det var ju ett tag sedan sist och det händer en hel del.

Skicket på våra banor

Som både Anders Svensson och Jens Henningsson löpande har informerat om har vi tagit en del stryk av vintern. Den typ av skador vi fick kräver lång tid för att läka och därmed återkommande arbetsinsatser för att se till att det blir hållbart på lång sikt. Samtidigt är det så att beläggning av kärnis med medföljande kvävningsskador är svårt att gardera sig emot.
Jens har löpande lagt ut rapporter på vår hemsida om vilka arbeten och åtgärder som är utförda och vad som planeras att göras. Har du inte läst dessa tidigare, så ta för vana att gå in på hemsidan för att hålla dig uppdaterat.

I dagsläget är vår vattentillgång god så vi har bra förutsättningar att kunna hålla banan i gott skick under sommarmånaderna. Vi vill dock påminna om att alla och envar har ansvar för banans skick och standard, vilket enklast innebär att uppslagen torv läggs tillbaka och att nedslagsmärken på green lagas, oavsett om det är ditt eller något annans.

 

Medlemsutvecklingen

För vår del ser det ut som att vi behåller vårt medlemstal i jämförelse med motsvarande period förra året. Detta under en period där medlemsutvecklingen i stort återigen visar en tillbakagång. Det är en styrka och ett bevis på att Vreta Kloster GK är en attraktiv klubb. Det medlemstal vi har i dagsläget medför ett visst efterfrågetryck på de mest eftertraktade tiderna på vår 18-hålbana. Vi försöker styra detta genom att jobba med differentierad greenfee för våra gäster samt att vi inom alliansen har en överenskommelse att timmen mellan 10:00 och 11:00 under lördagar och söndagar släpps 3 dagar innan. Tanken med det är att öppna upp möjligheten för medlemmar som har lite kortare planeringshorisont att komma åt dessa tider.

Samtidigt kan vi av beläggningsstatistiken se att det finns gott om outnyttjade tider under eftermiddagar och kvällar under helgerna. Så varför inte ta en något senare golfrunda under semestertiderna. Det är ljust ute och det är en enorm avkoppling att ta en golfrunda i nästan ensamt majestät på vår 18-hålsbana.

För er som har andra bestyr under sommaren är förslaget att ta ett eller två varv på korthålsbanan. Det bör kunna hinnas med på som mest 60 minuter.

För övrig information om vad som händer på klubben under sommaren, kommande tävlingar och resor hänvisar jag till vår hemsida.

Därmed önskar vi er alla en skön sommar.

Hans Westin/Ordförande VKGK
Staffan Johansson/Ordförande VKAB

 

Fler artiklar