Ordförande har ordet

 

Information efter höstmötet

Höstmöte med budgetbeslut

Onsdag 21:a november hölls höst- och budgetmöte för Vreta Kloster GK (VKGK) samt Vreta Kloster Golf AB (VKAB) med drygt 60 närvarande. Som vanligt informerades om verksamheten under 2018 med en utblick inför 2019 av de aktiviteter som klubben och dess kommittéer samt VKAB avser att göra. Presentationen från mötet finns upplagd på hemsidan under medlemsinloggningen.

Säsongen 2018 kan ekonomiskt summeras i att vi inte når upp till koncernbudget men vi når ett positivt resultat, om än litet, även i år. Den största anledningen till avvikelsen beror på sen vårstart samt en extremt varm julimånad då antalet besökare sjönk drastiskt. För VKGK:s del har säsongen ändå varit positiv då vi kan summera en ökning av antalet medlemmar med 148 individer. Detta under ett år då golfsverige som helhet tappar i antalet spelare. Det tolkar vi i styrelsen som att VKGK har en attraktiv framtoning och att vår personal, och ni medlemmar, jobbar rätt på de områden som medför rekrytering. Vi kan dock se att det ökade medlemsantalet inte bidragit till de medlemsintäkter som vi budgeterade med. Det beror på att ett större antal medlemmar än vad vi förutspått valt att gå till medlemskategorier med lägre avgift. Samtidigt är det en av anledningarna till att vi valt att ha dessa kategorier, då vi behåller medlemmarna inom VKGK.

Inför 2019 har styrelsen i VKGK beslutat att lägga mer fokus på åtgärder som bidrar till att i större grad behålla medlemmar. I december kommer styrelserna i både VKGK och VKAB få en genomgång av ”Players1”, där ni som medlemmar ger er synpunkt och bedömning av er ”kundnöjdhet”. Undersökningen är såldes mycket viktig för styrelsernas beslut och styrning av verksamheten. De områden som väger tyngts vad avser kundnöjdhet är bana och klubbliv. Under 2019 kommer vi därför att fortsätta, och till viss del utöka, vårt arbete i att lyfta finishen på våra spelytor, kanske främst på 18-hålsbanan, men även på Algominbanan och Pay and Play.

Medlemsavgifter 2019

På höstmötet togs beslut om att godkänna styrelsens beslut avseende medlemsavgifter för 2019. Beslutet innebär en höjning med 100 kr för samtliga medlemskategorier, förutom för junior 0-21 år som har oförändrad avgift jämfört med 2018. Vi har även en ny medlemskategori, ”Prova på”, som vänder sig till nu ej aktiva golfare som är sugna på att ta upp golfspelet igen. Ett villkor är dock att man inte får ha varit medlem hos VKGK under de senaste 5 åren.

Beslutet på höstmötet innebär även en höjning av städavgiften för aktiva medlemmar från 18 års ålder till 400 kr. Höjningen är föreslagen utifrån att styrelsen vill tydliggöra nyttan av att delta på våra städdagar. Det arbete som utförs under de två förmiddagarna är till stor nytta. Arbetet som medlemmarna gör frigör möjligheter för vår anställda personal att jobba med det som de är bäst på, dvs. ta hand om och förbättra våra spelytor. Som tidigare gäller att städavgiften återbetalas om du är närvarande vid minst en av de två städdagar som vi normalt anordnar. På städdagen i början av november plockades pluggade och gömda bollar på rangen, samt bollar på åkern till höger, vilket innebar att vi ”fick tillbaka” drygt 5 000 st. rangebollar. Från styrelsens sida ska vi förbättra oss genom att tidigare informera om vilka datum som är aktuella och om vilka åtgärder som är planerade att utföras vid respektive städdag.

Medlemsnyttan

Ett sätt att lyfta medlemsnyttan kan ske via utökade samarbeten med företag och partners utanför golfspelet. Vår klubbchef, Anders Svensson, har tillsammans med ICA Maxi och X-Force sytt ihop ett oslagbart erbjudande. Betalar du 498 kr får du ett presentkort på ICA-Maxi till ett värde av 500 kr, och en fri träningsmånad på X-Force (värde ca 400 kr). Dessutom tjänar Vreta Kloster GK 100 kr per sålt paket. Erbjudandet gäller till 31/12 2018. Se även hemsidan för mer information.

https://www.vkgk.se/sv/medlem/nyheter/oslagbart-erbjudande

Alliansen

Vårt allianssamarbete med Finspång, Mjölby och Motala har fortsatt under året. Vi kan konstatera ett på totalen något lägre antal ronder som medlemmarna spelat på varandras banor. Detta beror troligen på den varma sommaren. Under hösten har vi ställt en fråga till Bråvikens GK, men deras svar var ”att alliansens erbjudande inte var tillräckligt attraktivt för att vara intressant”. Sedan tidigare har en diskussion och fråga tagits med Vadstena GK men även där är intresset för tillfället svalt. Därmed kommer vi även inom alliansen att jobba med att försöka hitta mervärden som kan avse annat än det rent sportsliga.

Julbord

Verksamhetsåret lider mot sitt slut men vår restaurang har öppet under december månad och dukar som tidigare år upp sitt rustika julbord. Mer information finns på hemsidan

https://www.vkgk.se/sv/medlem/nyheter/julbord-2018

och för bokning så kontaktar Du Stephanie, 013-16 97 00, anknytning 2.

 

Styrelserna i VKGK och VKAB tackar er alla för årets säsong och önskar er en God jul och ett Gott nytt år.

 

Hans Westin/Ordförande VKGK

Staffan Johansson/Ordförande VKAB

 

Fler artiklar

Namn Datum
Årets Kursprogram 2019-02-08
Quizafton 2019-02-01
Välkomna på regelkurs 2019-01-29
Söndagsbrunch 2019-01-28
Gästrecensioner på våra stugor 2019-01-11