Vreta Kloster Golf AB söker ny ordförande

Då nuvarande ordförande, Staffan Johansson, valt att avsluta sitt uppdrag som ordförande i Vreta Kloster Golf AB i samband med årsstämman i vår, söker vi nu hans efterträdare.

Vi har idag separerat klubben och det rörelsedrivande bolaget, som sköter banan och driver restaurang etc, så att bolaget och klubben har separata styrelser. Hans Westin är ordförande i golfklubbens styrelse.

Bolaget har för 2020 en budget om drygt 17 miljoner kronor och en balansomslutning på drygt 23 miljoner.

Ordförande har möjligheten att aktivt påverka klubbens framtid och kan bli den som får föreningshuset i drift. Verksamheten är bemannad av mycket kompetent personal som leds av Anders Svensson. Ordförande har därför ingen operativ roll i VKGABs löpande verksamhet, däremot en aktiv roll i bolagets relationer med omvärlden och inte minst kommunen.

Arbetsuppgifter

 • Leda styrelsens arbete
 • Huvudmannaskap för VKGAB
 • Driva frågan om föreningshus [exploatering, finansiering, tillstånd, ansökningar, …]
 • Övergripande ansvar för banans skötsel, tillsammans med VKGK (att det finns resurser och budget)
 • Relation till klubben och dess samarbetspartners

 

Vi söker en person som har tidigare erfarenhet av

 • Styrelsearbete, gärna i ordföranderollen
 • Ideell verksamhet och affärsverksamhet
 • Arbete inom det organiserade Golfsverige
 • Samverkan/förhandling med kommunala organ

 

Önskvärd kompetens

 • Ekonomi, från ek chef eller VD perspektiv, eller motsvarande
 • Golf, att förstå sporten och dess kontext
 • Styrelsearbete
 • Grundläggande kunskap om aktuell lagstiftning, bl a ABL, BFL, LAS
 • Gärna certifierad styrelsekunskap
 • CSR (med fokus jämställdhet, mångfald och hållbarhet)

 

Önskade egenskaper/förutsättningar

 • En lyhörd person med integritet och social kompetens
 • Engagemang för Vreta Kloster Golfklubb
 • Vilja, tid och lust att sätta av den tid som krävs
 • Förtroende hos klubbens medlemmar (ägarna)
 • Kan tänka sig ett åtagande på ca 5 år
 • Gärna idag engagerad inom VKGK/VKGAB

 

Ersättning

 • Ersättning utgår med en årsavgift (spelavgift) + kostnadsersättning vid ev. resor

 

Känner du att du är rätt person, eller känner till någon du tror är rätt person, kontakta någon av oss i valberedningen. Har du frågor om verksamheten och bolaget, kontakta Anders Svensson.

 

Gert Kindgren gert@kindgren.se              Kristina Swenningsson kristina.swenningsson@crearum.se

   070-566 56 55                                        070-956 70 05

Tore Allert tore.distek@outlook.com       Anders Svensson anders.svensson@vkgk.se 

   070-579 36 70                                        070-814 47 98

Kommentarer