Klubbstyrelsen

VKGK Ordförande

VKGK Ordförande

Hans Westin

VKGK Ledamot

VKGK Ledamot

Daniel Clasén

VKGK Ledamot

VKGK Ledamot

Gunilla Besterman

VKGK Ledamot

VKGK Ledamot

Magnus Johansson

VKGK Ledamot

VKGK Ledamot

Eva Westerlund

VKGK Ledamot

VKGK Ledamot

Lena Scheidegger

VKAB Ordförande

VKAB Ordförande

Lars-Erik Rickardsson

VKAB Kassör

VKAB Kassör

Karin Svärdh

VKAB Ledamot

VKAB Ledamot

Jan Svensson

Sekreterare i VKAB

Sekreterare i VKAB

Stig Hellholm

 

 

 

 

Peter Hansson Revisor 
Helena Egelin 
Roger Andersson Revisorsuppleant