Klubbstyrelsen

Ordförande

Ordförande

Hans Westin

Vice ordförande

Vice ordförande

Daniel Clasén

Kassör

Kassör

Lars-Erik Rickardsson

Ledamot

Ledamot

Eva Westerlund

Ledamot

Ledamot

Tore Allert

Ledamot

Ledamot

Eva Madsen

Styrelsesuppleant

Styrelsesuppleant

Hans Svanberg

 

 

 

Ledamot Emma Persson

Peter Hansson Revisor 
Clas Tegidius Revisorsuppleant