Klubbstyrelsen

Ordförande

Ordförande

Hans Westin

Vice ordförande

Vice ordförande

Susanne Thorngren

Kassör

Kassör

Lars-Erik Rickardsson

Ledamot

Ledamot

Eva Westerlund

Ledamot

Ledamot

Tore Allert

Ledamot

Ledamot

Lennart Swärdh

Ledamot

Ledamot

Eva Madsen

Ledamot

Ledamot

Daniel Clasén

Styrelsesuppleant

Styrelsesuppleant

Hans Svanberg

 

 

 

Yvonne Kylborn Revisor 
Göran Berglund Revisorsuppleant