Medlemsansökan
Medlems- och spelavgifter för år 2020. 
Medlemsavgift debiteras av VKGK och en spelavgift debiteras av VKG AB. Medlemsavgiften är momsfri och spelavgiften debiteras inkl moms, 6 %. Faktureringen sker från VKG AB och fakturan kommer även att innehålla städavgift liksom ev avgift för skåp.

 

Kategorier

Månadsavgift

Årsavgift för spel

VIP-Vreta allians, senior, aktie

808

9700

Vreta allians, senior, aktie

475

5700

Vreta allians, senior, aktie hyrd

483

5800

Vreta allians, 22-25 år, ej aktie

308

3700

Vreta allians Årsmedlem, ej aktie

550

6600

Vreta, aktie

442

5300

Vardagsmedlem, aktie, helgfri mån-fredag

333

4000

Vreta 6, aktie

300

3600

Vreta 2, aktie 

129

1550

Korthålsmedlemskap

58 695

Studerande

242

2900

Junior 0-21 år

  100 kr x ålder

"Prova på" år 1

250

3000

"Prova på" år 2

333

4000

Tillägg Bråviken

  500 

 

 

      

I årsavgiften för spel ingår medlemsavgift, 200 kr och GIT-avgift.
Städavgift, 400 kr, tillkommer för aktiva medlemmar från 18 till 79 år.

Samtliga medlemskap förutom årsmedlemskapet är ett tillsvidaremedlemskap där medlemsavgiften faktureras årligen.
Uppsägning av medlemskap ska ske skriftligen och bör ske senast 15 december före nästkommande verksamhetsår. 

Medlemmar som önskar byta medlemskategori till kommande år bör meddela detta snarast och senast 15 december innevarande år. Vid byte av medlemskategori under verksamhetsåret debiteras en administrativ avgift på 500 kr.

Aktieägare som ej utnyttjar/hyr ut aktiens spelrätt , passiv, har skyldighet att betala spelrättsavgift, 500 kr, även om medlemskapet i klubben upphört eller är vilande.

Återbetalning av städavgift
Hela städavgiften återbetalas i form av presentkort vid närvaro på en av de två städdagar i april resp. november som klubben arrangerar.

VIP-Vreta allians, senior, aktie
Ett medlemskap för medlemmar som spelar mycket och vill ha möjlighet att boka fler ronder i GIT. Fritt spel på Vretas och alliansens banor, kräver aktieinnehav. Här ingår 2 st golflektioner, rangebollar 30 hinkar och 20 st luncher samt 3 greenfeecheckar. Vintersäsong ingår fritt spel i simulator. Som VIP-Vreta alliansmedlem har du möjlighet att boka 5 tider under vardagar resp helgdagar. Samtliga förmåner är personliga och måste förbrukas under 2020.

Vreta allians, senior, aktie
Spela hur mycket du vill, när du vill på Vretas och alliansens banor, kräver aktieinnehav.

Vreta allians, senior, aktie hyrd
Spela hur mycket du vill, när du vill på Vretas och alliansens banor, kräver aktieinnehav.

Vreta allians, 22-25 år, ej aktie
Spela hur mycket du vill, när du vill på Vretas och alliansens banor.

Vreta allians Årsmedlem
Spela hur mycket du vill, när du vill på Vreta och alliansens banor. 
Årsmedlemskap kan endast tecknas för ett år i taget beroende på antal aktiva spelrätter.

Vreta, aktie
Spela hur mycket du vill på Vretas banor, kräver aktieinnehav. Vid spel på alliansbanor erläggs ordinarie greenfee.

Vardagsmedlem, aktie, helgfri måndag- fredag
Spela hur mycket du vill på Vretas banor, helgfri måndag-fredag, kräver aktieinnehav. Lördag-söndag och helgdagar erläggs rabatterad greenfee, 250 kr/senior. Vid tävling lördag-söndag och helgdagar erläggs tävlingsgreenfee.

Vreta 6, aktie
Ett medlemskap för dig som inte har möjlighet att tillbringa så mycket tid på golfbanan. Här ingår 6 st greenfee för 18 hål. Kräver aktieinnehav. Vid spel därutöver erläggs ordinarie greenfee. Vid tävling erläggs tävlingsgreenfee. Max 40 personer kan ha detta medlemskap.

Vreta, 2, aktie
Ett medlemskap för dig som inte har möjlighet att tillbringa så mycket tid på golfbanan. Här ingår 2 st greenfee för 18 hål. Kräver aktieinnehav. Vid spel därutöver erläggs ordinarie greenfee. Vid tävling erläggs tävlingsgreenfee. Max 40 personer kan ha detta medlemskap.

Korthålsmedlemskap
Ett medlemskap för medlemmar som vill ha tillgång till korthålsbanan och anläggningens övningsområden. Vid spel därutöver erläggs ordinarie greenfee. Vid tävling erläggs tävlingsgreenfee.

Studerande
Spela hur mycket du vill, när du vill på Vretas och alliansens banor. Kräver intyg på heltidsstudier.

Junior 0-21 år
Spela hur mycket du vill, när du vill på Vretas och alliansens banor.

Prova på, år 1
Spela fritt på Vreta. För de som ej varit medlemmar på Vreta Kloster GK inom de senaste 5 åren.

Prova på, år 2
Spela fritt på Vreta. För de som haft "prova på" medlemskap 2019.

Tillägg Bråviken
Ett tillägg till VIP-Vreta allians, Vreta allians, Vreta allians Årsmedlem, Vreta och Vreta Vardag. Spela hur mycket du vill helgfri måndag - torsdag på Bråvikens GK

Familjerabatter: Betala Vreta Allians för 2 vuxna och för det äldsta barnet. Barn därutöver gratis.
Familj ska tydas så att det gäller två generationer, (oavsett antalet barn) mantalsskrivna på samma adress. För ”generation ett” gäller medlemskap Vreta allians senior aktie och för ”generation två” gäller att de inräknas i familjerabatten så länge de är juniorer, 0-21 år enligt de regler som gäller för de kategorierna.

Ålder
Baseras på det år man fyller, och inte det datum man fyller.