Medlemsansökan
Medlems- och spelavgifter för år 2020. 
Medlemsavgift debiteras av VKGK och en spelavgift debiteras av VKG AB. Medlemsavgiften är momsfri och spelavgiften debiteras inkl moms, 6 %. Faktureringen sker från VKG AB och fakturan kommer även att innehålla städavgift liksom ev avgift för skåp.

 

Kategorier

Månadsavgift

Årsavgift för spel

VIP-Vreta allians, senior, aktie

800

9600

Vreta allians, senior, aktie egen eller hyrd

466

5600

Vreta allians, 22-25 år, ej aktie

300

3600

Vreta allians Årsmedlem

550

6600

Vreta, aktie

433

5200

Vreta Vardag, aktie, helgfri mån-torsdag

308

3700

Vreta Mitt i livet 8, aktie

216

2600

Lilla Vreta , 4, aktie 

129

1550

Korthålsmedlemskap

91 1100

Studerande

241

2900

Junior 0-21 år

  100 kr x ålder

Forexrundan och korthålsbanan med aktie

233

2800

"Prova på" ej medlem inom 5 år

250

3000

Tillägg Bråviken

  500 

 

 

      

I årsavgiften för spel ingår medlemsavgift, 200 kr och GIT-avgift.
Städavgift, 400 kr, tillkommer för aktiva medlemmar från 18 år.

Samtliga medlemskap förutom årsmedlemskapet är ett tillsvidaremedlemskap där medlemsavgiften faktureras årligen.
Uppsägning av medlemskap ska ske skriftligen och bör ske senast 1 december före nästkommande verksamhetsår. 

Medlemmar som önskar byta medlemskategori till kommande år bör meddela detta snarast och senast 1 december innevarande år. Vid byte av medlemskategori under verksamhetsåret debiteras en administrativ avgift på 500 kr.

Aktieägare som ej utnyttjar/hyr ut aktiens spelrätt , passiv, har skyldighet att betala spelrättsavgift, 500 kr, även om medlemskapet i klubben upphört eller är vilande.

Återbetalning av städavgift
Hela städavgiften återbetalas vid närvaro på en av de två städdagar, i april resp. november.
Avgiften återbetalas genom laddning av restaurangkortet eller kundkontot i shopen med summa 450 kr eller 1 lektion på 60 minuter/värde 600:-.
Avgift betalas av aktiv medlem ålder 18 år och äldre.

VIP-Vreta allians, senior, aktie
Ett medlemskap för medlemmar som spelar mycket och vill ha möjlighet att boka fler ronder i GIT. Fritt spel på Vretas och alliansens banor, kräver aktieinnehav. Här ingår rangebollar 30 hinkar, 2 st golflektioner och 20 st luncher. samt 3 greenfeecheckar. Vintersäsong ingår fritt spel simulator. Som VIP-Vreta alliansmedlem har du möjlighet att boka 5 tider under vardagar resp helgdagar. Samtliga förmåner måste förbrukas under verksamhetsåret.

Vreta allians, senior, aktie egen eller hyrd
Spela hur mycket du vill, när du vill på Vretas och alliansens banor, kräver aktieinnehav.

Vreta allians, 22-25 år, ej aktie
Spela hur mycket du vill, när du vill på Vretas och alliansens banor.

Vreta allians Årsmedlem
Spela hur mycket du vill, när du vill på Vreta och alliansens banor. 
Årsmedlemskap kan endast tecknas för ett år i taget beroende på antal aktiva spelrätter.

Vreta, aktie
Spela hur mycket du vill på Vretas banor, kräver aktieinnehav. Vid spel på alliansbanor erläggs ordinarie greenfee.

Vardagsmedlem, aktie, helgfri måndag- torsdag
Spela hur mycket du vill på Vretas banor, helgfri måndag-torsdag, kräver aktieinnehav. Fredag- söndag och helgdagar erläggs rabatterad greenfee, 250 kr/senior. Vid tävling fredag-söndag och helgdagar erläggs tävlingsgreenfee.

Vreta Mitt i livet 8, aktie
Ett medlemskap för medlemmar mellan 30 - 50 år som inte har möjlighet att tillbringa så mycket tid på golfbanan. Här ingår 8 st greenfee för nio hål och ronderna räknas av med automatik. Kräver aktieinnehav. Vid spel därutöver erläggs ordinarie greenfee. Vid tävling erläggs tävlingsgreenfee. Max 115 personer kan ha detta medlemskap.

Lilla Vreta, 4, aktie
Ett medlemskap för medlemmar som inte har möjlighet att tillbringa så mycket tid på golfbanan. Här ingår 4 st greenfee för nio hål eller 2 för 18 hål och ronderna räknas av med automatik.. Kräver aktieinnehav. Vid spel därutöver erläggs ordinarie greenfee. Vid tävling erläggs tävlingsgreenfee. Max 100 personer kan ha detta medlemskap.

Korthålsmedlemskap
Ett medlemskap för medlemmar som vill ha tillgång till Algominbanan, 6 korthål, och anläggningens övningsområden.Vid spel därutöver erläggs ordinarie greenfee. Vid tävling erläggs tävlingsgreenfee.

Studerande
Spela hur mycket du vill, när du vill på Vretas och alliansens banor. Kräver intyg på heltidsstudier.

Junior 0-21 år
Spela hur mycket du vill, när du vill på Vretas och alliansens banor.

Forexrundan och korthålsbanan med aktie
Spela fritt hur mycket du vill på Forexrundan och korthålsbanan. Vid spel på 18-hålsbanan erläggs ordinarie greenfee. Vid tävling erläggs tävlingsgreenfee.

Prova på.
Spela fritt på Vretas banor.
För de som ej varit medlemmar på Vreta Kloster GK inom de senaste 5 åren.

Tillägg Bråviken
Ett tillägg till VIP-Vreta allians, Vreta allians, Vreta allians Årsmedlem, Vreta och Vreta Vardag. Spela hur mycket du vill helgfri måndag - torsdag på Bråvikens GK

Familjerabatter: Betala Vreta Allians för 2 vuxna och för det äldsta barnet. Barn därutöver gratis.
Familj ska tydas så att det gäller två generationer, (oavsett antalet barn) mantalsskrivna på samma adress. För ”generation ett” gäller medlemskap Vreta allians senior aktie och för ”generation två” gäller att de inräknas i familjerabatten så länge de är juniorer, 0-21 år enligt de regler som gäller för de kategorierna.

Ålder
Baseras på det år man fyller, och inte det datum man fyller.