Americano 23/4 2023 resultat

I tabellen nedan står alla deltagares totalresultat efter 6 + 6 + 6 spelade hål med olika spelaprtners

Resultatlistan är indelad i 2 klasser, efter individuellt hcp.

 

Klass 1        | Klass 2    
Namn SHCP Totalt netto  | Namn SHCP Totalt netto
         |      
Kent Arkeklint 14 59,50    | Tomy Petersson 32 58,10
Mikael Sahlin 16 60,00    | Martin Greiff 19 60,33
Andreas Johansson 10 60,80    | Anna Ström 27 61,27
Joel Hallén 11 61,50    | Thommas Johannesson 21 61,83
Benny Karlén 7 61,63    | Gunilla Hultman 27 62,27
Jimmy Forsman 14 62,20    | Lars Ruhlander 30 62,83
Lars Andersson 4 62,80    | Agneta Lindh 24 62,87
Patrik Samuelsson 10 63,00    | Conny Blückert 21 63,57
Fred Brolin 12 63,13    | Peter Fritz 17 63,60
Adam Castella 12 63,27    | Eva Westerlund 16 63,67
Jonathan Axstråle 10 63,53    | Magnus Pettersson 19 63,93
Jan Eklund 15 63,67    | Bo Carlsson 23 64,40
Jörgen Larsson 13 63,80    | Annika Swärd 21 65,03
Jimmy Sandblom 0 64,00    | Oscar Pettersson 21 65,27
Anders Alriksson 13 64,13    | Håkan Nygren 23 66,23
Jonas Lingemark 11 64,90    | Hans Binglöv 23 66,57
Hans Westin 8 65,13    | Anette Ruhlander 32 67,27
Micael Wozniak 12 65,27    | Lena Blückert 21 67,50
Fredrik Hultman 12 65,57    | Catrin Fornander 31 67,80
Martin Eriksson 8 66,00    | Henrik Bolund 22 68,43
Mikael Willborg 14 66,30    | Lennart Swärd 19 69,40