VÄLKOMMEN TILL SGF Seniortour H30 och H40
på VRETA KLOSTER GK den 15-16 juni 2019


Om arrangörsklubben
Vreta Kloster GK bildades i slutet av 1980-talet då de första hålen byggdes. Nuvarande 18-hål färdigställdes i början av 1990-talet. Under de senaste 5 åren har en 6-håls korthålsbana, en separat övningsgreen och en svingstudio byggts. Dessutom har klubben tillsammans med Vreta Skid- och motion anlagt en konstsnö-anläggning för skidåkning på klubbens mark. Anläggningen ger möjlighet till 2 spår för vanlig skidåkning såväl som separat yta för scateåkning.

18-hålsbanan är utlagd i ett eklandskap med skogsdungar samt inslag av diken och dammar.

Tävlingsform
Tävlingen är slagspel och omfattar 18 hål på lördag plus 18 hål söndag, 15-16 juni 2019.

Tävlingsbestämmelser och lokala regler
För tävlingsbestämmelser och lokala regler för tävlingen, se separat dokument som erhålls vid ankomstanmälan.

Information
Information avseende tävlingen kommer anslås på informations-tavla i ”bil-båset”. Recording- och scoring-area utgörs av svingstudion mellan nionde green och drivingrangen.

Restaurang
Vreta Kloster GK har egen restaurang belägen i klubbhuset. Öppettider under tävlingsdagarna är 07:00 till 19:00. Det går att beställa varm mat mellan kl 11 och 16. Efter det finns det fika, dricka, varm korv och annat smått och gott.

Önskemål om specialkost på grund av allergier meddelas direkt till restaurangen på telefon 013-16 97 00.

Banstatus
Blötsnö och kyla i januari orsakade ett istäcke som kvävde gräset. Sedan kom den kalla våren som gjort att grästillväxten är dålig på fairway och 5 – 6 greener. Vi kommer tillämpa lägesförbättring på finklippta delen av spelfältet och sätta hålplaceringar där det är så bra gräs som möjligt. Vi hoppas med det att ni ändå ska få en bra spelupplevelse.

Drivingrange och övningsområde
Drivingrange på klubbhusområdet. Bollautomaten tar polletter. Det går också bra att betala med kreditkort i den. Dessutom finns putt- och chippinggreen i anslutning till klubbhuset samt en större övningsgreen och övningsbunker något längre från klubbhuset.

Dricksvatten
Finns i anslutning till första och 10:e tee. Ingen möjlighet att fylla på ute på banan.

Omklädningsrum
Omklädningsrum finns i separat byggnad och har duschar. Handdukar kan lånas i receptionen om de är slut i omklädningsrummen. I anslutning till omklädningsrummen finns även extra toaletter.

Bagvagnar
Ett begränsat antal vagnar finns att hyra på klubben.

Scorekort
Spelare erhåller scorekort på första tee i anslutning till start för respektive runda.

Flaggplaceringar
Spelare erhåller flaggplaceringskort i anslutning till start för första runda.

Mått på banan
Samtliga mått på banan gäller till mitten av green.

Domare
Spelare erhåller namn och telefonnummer till domare i anslutning till start för första runda.

Tävlingsledare
Eva Madsen, 0730 – 43 53 87

Övrig kontakt
Vreta Kloster GK kansli och shop, 013-16 97 00