ALLMÄNNA TÄVLINGSBESTÄMMELSER 2018

 

ANMÄLAN TILL TÄVLING

En månad innan aktuell tävling kan anmälan göras på golfterminalen eller på golf.se. Undantag kan förekomma. Vid problem kan anmälan även göras via receptionen.

Spelaren är personligen ansvarig för sin anmälan till tävling samt att aktuellt handicap är registrerad i GIT/terminalen. Se Spel- och Tävlingshandboken, kapitel 3.7.

Endast spelare/par/lag som har EGA Exakt Tävlingshandicap har rätt att ta del av prisbordet om inget annat anges i tävlingsinbjudan.

Anmälningstidens utgång är klockan 12:00, 3 dagar före aktuell tävlingsdag. Undantag kan förekomma.

Anmälan som inte återtagits före anmälningstidens utgång är bindande och anmälningsavgiften skall erläggas. Se Spel- och Tävlingshandboken kapitel 8.1.2.5.

Om återbud sker efter lottningen, eller inte alls, skall spelaren erlägga anmälningsavgiften senast före start i nästa tävling. Se Spel- och Tävlingshandboken kapitel 8.1.2.5 samt 8.1.2.6.

       
Tävlingsledningen
 har rätt att vid återbud

i lottad tävling sätta in en eller flera nya spelare för att fylla upp bollarna. Detta får endast göras av ansvarig Tävlingsledare. Ändringar på startlistan får endast göras av Tävlingsledare. För övrigt tas inga efteranmälningar mot. Vid överanmälan gäller anmälningsordning enligt GIT om inget annat anges i inbjudan.   

 

STARTLISTOR


Startlista
publiceras senast kl.18.00, 3 dagar före aktuell tävlingsdag. Undantag kan förekomma.

Banan stängs i regel av 30 minuter före tävling och öppnas ca 30 minuter efter att sista tävlingsboll har startat.

Tävlingsledningen förbehåller sig rätten att vid tävling ändra tider för banans stängning.

 

 

TÄVLINGEN

Anmälningsavgiften betalas enligt lydelse på respektive tävlingsinbjudan.

 

Spelare skall senast 5 minuter före start befinna sig vid utslagsplatsen. Vid sen ankomst till tävling gäller Regel 6-3 i “Regler för Golfspel, gäller från januari 2016”.

 

Efter avslutad tävlingsrond skall spelare lämna sitt signerade scorekort, underskrivet av markör och spelare, till tävlingsledningen vid ”scoring area” eller på annan av tävlingsledningen anvisad del av klubbhusområdet. 


Tävlingsledningen förbehåller sig rätten att vid hotande fara, t ex åska, eller kraftigt förändrade förhållanden, avbryta spelet.

 

Anmälningsavgift (undantag kan förekomma)
Seniorer: 120:-/person
Juniorer:
120:-/person
Partävling:
120:-/person 

 

Tävlingsgreenfee uppgår till 50 % av normal greenfee för aktuell tävlingsdag (undantag kan förekomma).

Innehavare av “VIP-kort” erlägger 250 kr, vid tävling på helgdagar, övriga dagar fritt. Undantag golfveckan, lördag. 
För “greenfeecheckar” motsvarar värdet tävlingsgreenfee.

  

Dynamisk klassindelning tillämpas vilket innebär att klassindelning skapas med ungefär lika många startande i varje klass. Undantag kan förekomma då fasta klassindelningar tillämpas.

 

Priser, förutom medaljer i KM, som inte avhämtas av spelare personligen vid prisutdelningen tillfaller nästa pristagare. Ombud accepteras inte.

  


Dessa ”Allmänna Tävlingsbestämmelser” är antagna 2018-03-26 av Tävlingskommitténs AU, Vreta Kloster GK. Beslutade av Vreta Kloster GK styrelse 2018-04-16.

 

  

javascript:;