REGLER OCH FÖRESKRIFTER 2018 FÖR VRETA KLOSTER GOLFKLUBB


Golf spelas enligt "Regler för Golfspel", "Decisions on the Rules of Golf", “Lokala Regler, Markeringar på banan och Tävlingsregler 2018” samt följande regler och föreskrifter:

1. Riksidrottsförbundets (RF) och Svenska Golfförbundets (SGF) policy
Fastställda att gälla på alla klubbar anslutna till SGF. Utförlig information om SGF:s och RF:s policybeslut samt aktuell dopingpreparatlista finns på http://www.golf.se och http://www.rf.se
2. Alkohol
Från SGF:s sida accepteras inte att en spelare konsumerar alkoholhaltiga drycker under sitt spel eller vid spel på golfklubbens övningsområden. En spelare får heller inte vara berusad eller påverkad av droger under spel på en golfbana.
3. Dopning
En spelare får inte inta några dopningsklassade medel. Spelare som gör sig skyldig till dopning, liksom den som hjälper honom, kan bestraffas med avstängning från all idrottslig verksamhet.
4. Tobak

SGF anser att tobaksbruk inte hör ihop med golfspel.
5. Hasardspel
Alla kategorier av spelare bör undvika att delta i hasardspel. En amatörspelare kan förlora sin amatörstatus. Spelare eller golfklubb vars uppförande skadat golfen kan ådra sig bestraffning och påföljd.
6. Säker golf
Under tävling och utövande av golfspel i övrigt gäller att spelaren följer SGF:s riktlinjer och bestämmelser beträffande "Säker Golf". Idrottsutövare som åsidosätter ”Säker Golf” kan ådra sig disciplinär åtgärd från klubbens sida eller bestraffas med upp till två års avstängning från allt golfspel.


ORDNINGSFÖRESKRIFTER
Tillfälliga ordningsföreskrifter finns anslagna på klubbens officiella anslagstavla och/eller vid 1:a tee. Därutöver gäller följande ordningsföreskrifter för allt spel på klubben:

1.
Bilparkering får endast ske på angivna platser.
2. Person med golfutrustning på
banan, som inte löst gällande greenfee eller saknar spelrätt, kan få betala dubbel gällande greenfee.
3.
Spelare är skyldiga att följa anvisningar från kontrollant. Golf-ID, medlemsbricka eller greenfeekvitto ska kunna uppvisas.

4. Golfskor med metallspikar är inte tillåtna i klubbhuset.
5.
Barn i barnvagn får, på egen risk medtas, vid sällskapsspel.
6.
Kopplad hund får, på egen risk, medtas vid sällskapsspel. Bajspåse måste användas.
7. Spelarna bör inte störa andra spelare med
elektroniska apparater (t.ex. mobiltelefoner).
8. Hela
bunkerkrattan ska placeras i bunkern med skaftet i hålets spelriktning.
9. Det är tillåtet att ta en
paus på högst 5 minuter vid kiosken efter hål 9. Grupp som är mer än startintervallet efter gruppen framför bör inte ta paus. Om efterföljande grupp inte önskar ta paus har den rätt att gå igenom.
10. Av
säkerhetsskäl är det förbjudet att slå mot green på hål 4 utan att förvissa sig om att framförvarande boll har lämnat greenområdet. Det är även förbjudet att slå ut på hål 10 utan att förvissa sig om att framförvarande boll är på lämpligt avstånd. Det är klart att spela när framförvarande boll har ringt i därför avsedd klocka som finns på både hål 4 och hål 10.
11.
Banpersonalen har företräde. Spelarna måste invänta klartecken från banpersonalen innan slaget slås.

Överträdelse av en ordningsföreskrift kan leda till tillsägelse eller disciplinär åtgärd.

Årsrevision vid Tävlingskommitténs AU-möte 2018-03-26.

Godkända av klubbens styrelse 2018-04-16.