Tillfälliga lokala regler för Vreta Kloster Golfklubb 2023

Från och med 2023-06-13 och tillsvidare gäller lägesförbättring enligt följande regel.

När en spelares boll ligger på någon del av spelfältet som klippts till fairwayhöjd eller lägre får spelaren ta lättnad utan plikt genom att placera den ursprungliga bollen eller en annan boll i och spela den från detta lättnadsområde:

·        Referenspunkt: Den ursprungliga bollens läge.

·        Lättnadsområdets storlek mätt från referenspunkten:  En klubblängd från referenspunkten men med dessa begränsningar:

·        Begränsningar för lättnadsområdets läge: Bollen får inte vara närmare hålet än referenspunkten, och måste vara på spelfältet.

När en spelare fortsätter enligt denna lokala regel måste spelaren välja en punkt att placera bollen på och använda proceduren för att återplacera en boll enligt Reglerna 14.2b(2) och 14.2e.

Plikt för att spela boll från fel plats genom att bryta mot lokal regel: allmän plikt (2 slagsplikt) enligt  Regel 14.7a.

 

Ordinarie lokala regler finns här.