Tillfälliga lokala regler för Vreta Kloster Golfklubb 2020

 

Tillfällig lokal regel:  

En spelare vars boll ligger i en bunker får utan plikt placera en boll i bunkern inom en klubblängd från den ursprungliga bollens läge, dock ej närmare hål.