Tillfälliga lokala regler för Vreta Kloster Golfklubb 2021

 

Följande gäller från 2021-06-12.

"Lägesförbättring inom 15 cm på hål nummer 9 på fairway och i semiruff."

Fullständiga regeln för lägesförbättring:

När en spelares boll ligger på någon del av spelfältet som är klippt till semiruffhöjd eller lägre på hål nummer 9 får spelaren ta lättnad en gång utan plikt genom att placera den ursprungliga bollen eller en annan boll i och spela den från detta lättnadsområde:

  • Referenspunkt: Den ursprungliga bollens läge.
  • Lättnadsområdets storlek mätt från referenspunkten: 15 centimeter från referenspunkten men med dessa begränsningar:
  • Begränsningar för lättnadsområdets läge:

             - Får inte vara närmare hålet än referenspunkten, och
             - Måste vara på spelfältet.

När en spelare fortsätter enligt denna lokala regel måste spelaren välja en punkt att placera bollen på och använda proceduren för att återplacera en boll enligt Reglerna 14.2b(2) och 14.2e.

Plikt för att spela boll från fel plats genom att bryta mot lokal regel: Allmän plikt enligt Regel 14.7a.