Tävlingsinformation med anledning av coronapandemin

Även tävlingssäsongen 2021 kommer att behöva rätta sig efter gällande restriktioner pga corona-pandemin. Från och med 1 juni gäller att vi återigen får anordna tävlingar. Tillfälliga lokala regler är också borttagna så ingen lägesförbättring i bunkern och man ska jämna till efter sig, krattor finns. Hålkopparna ska ha ordinarie djup för att ronden ska vara hcp-grundande. Bolltvättarna finns åter på plats med vatten i. Direktlänk till SGFs information.

På klubbtävlingar kommer vi att i så stor utsträckning som möjligt använda oss av digitalt tävlingsscorekort. Funktionen finns i appen OnTag Scorekort och gör att spelarens registrerade score går rakt in i GIT Tävling så att ingen funktionär ska behöva hantera ett pappersscorekort. 

Appen Golf Gamebook är också en bra app för digitala scorekort men har tyvärr inte funktionen med tävlingsscorekort. Då kan man istället lösa det med att scoren mailas in till tävlingskansliet som då kan mata in den.