Tävlingsinformation med anledning av coronapandemin

Även tävlingssäsongen 2021 kommer att behöva rätta sig efter gällande restriktioner pga corona-pandemin. I nuläget gäller att inga klubbtävlingar får anordnas och det gäller även Fredagsgolfen (VSOP). SGF har sagt att de ska försöka komma med ny uppdatering/information med ca en månads framförhållning. Direktlänk till SGFs information.

När vi så småningom kommer att kunna genomföra en klubbtävling kommer vi att i så stor utsträckning som möjligt använda oss av digitalt tävlingsscorekort. Funktionen finns i appen OnTag Scorekort och gör att spelarens registrerade score går rakt in i GIT Tävling så att ingen funktionär ska behöva hantera ett pappersscorekort. 

Appen Golf Gamebook är också en bra app för digitala scorekort men har tyvärr inte funktionen med tävlingsscorekort. Då kan man istället lösa det med att scoren mailas in till tävlingskansliet som då kan mata in den.