Tävlingar

Som Barn, Ungdom eller Junior i Vreta Kloster Golfklubb finns det många sätt att tävla på olika nivåer:

 • Klubbtävlingar, ordnade av dina juniortränare.
 • En del klubbar ordnar tävlingar för barn och ungdomar och bjuder in andra klubbar i vårt distrikt, ledare och tränare har mer information.
 • Klubbtävlingar, hittar du på klubbens hemsida.
 • Ett ytterligare steg i tävlandet är att vara med i klubbens lag, som spelar i Östgötaserien.
 • Footjoy PGA Junior ProAm
 • Golfförbundet ordnar Teen Tour-tävlinga på olika nivåer.
 • Junior Masters Invitational - Tävlingarna är fördelade över hela landet.
 • JSM-klubblag - En lagtävling som avgörs i fyra kvalomgångar med start i ditt distrikt/region och final utomlands.

 

Östgötaserien

En lagtävling som har som motto, att ha kul och att träna på att tävla. Klubbarna i distrikten anmäler ett eller två 4-mannalag. Tävlingen är öppen för flickor och pojkar som är framförallt 16 år och yngre samt inte har mycket tävlingserfarenhet. Spelformen är matchspel med handicap, gul respektive röd tee eller motsvarande. Matcherna består av 2 bästboll- matcher över första 9 hål och 4 singelmatcher över sista 9 hål. Lagledaren får under pågående tävling bedriva coaching med sitt lag. Eventuell caddie ska vara vuxen. Lagledaren ansvarar för att samtliga spelare i sitt lag uppträder enligt de bestämmelser som gäller vid tävlingar. Ingen avgift utgår och hemmaklubben bjuder på greenfee. Beroende på antal lag spelar vi i 2 stycken pooler Öst/Väst eller en rak serie. Två lag möts på ena lagets hemmabana, vilket är förutbestämt enligt spelschema. Läs mer i Östgötaseriens tävlingsbestämmelser. Du är väl med och spelar Östgötaserien?

 • Tävlingsbestämmelser och Spelschema finns hos din ungdomsledare
 • Läs mer om Östgötaserien i filen längst ner

 

FootJoy PGA Junior ProAm

En av Sveriges populäraste juniortävlingar. FootJoy PGA Junior ProAm är PGA:s stora ungdomstävling som ger minst tre juniorer på varje klubb möjligheten att spela bästboll i lag med sin PGA-tränare. FootJoy PGA Junior ProAm ger PGA Pron möjlighet att erbjuda sin klubbs junior- och tävlingsverksamhet ett mycket uppskattat och för juniorerna utvecklande tävlingsinslag. Av juniorerna skall minst en vara flicka. Klubbkvalet spelas som en slagtävling över 18 hål (röd/gul tee eller motsvarande) för klubbens juniorer. Totalt deltar runt 130 lag från 90 klubbar.

Tävlingen spelas som en lagtävling mellan landets alla klubbar med en PGA Pro och tre juniorer i laget.
PGA Pron skall vara medlem i PGA. Varje klubb har möjlighet att delta med så många lag som klubben har aktiva PGA medlemmar.

Tävlingen spelas i tre steg:

 • Klubbkval på hemmaklubben
 • Distriktsfinal i PGA:s sex Distrikt
 • Sverigefinal

 

 

Golfförbundets Teen Tour

Teen Tour är ett toursystem som alla juniorer 13–21 år kan tävla individuellt under säsongen, på tre olika nivåer. Teen Tour First, Future och Elite. För att kunna anmäla sig till tävlingar på Teen Tour måste spelaren betalt en touravgift. Touravgiften är 200, 300 eller 400 kr beroende på vilken nivå man börjar och gäller innevarande kalenderår. Vid uppflyttning gör spelaren fyllnadsbetalning. Instruktioner för hur touravgiften skall betalas hittar du genom att logga in på Min Golf Touravgift.

 

Teen Tour First

Tävlingen spelas över 18 hål och spelformen är slagolf. Samtidigt som First spelas genomförs samtidigt en Rookieklass för de som precis börjat tävla. Det är ett bra sätt att lära sig mer om hur det är att tävla, dessutom på andra klubbar än hemmaklubben. I Rookieklassen spelar du på ditt HCP. Den tävlingen spelas över oftast över 18 eller 9 hål och spelformen är slaggolf.


Teen Tour Future och Teen Tour Elit

Spelas som individuella opentävlingar, spelformen är slagspel. Varje omgång omfattar 1–3 dagar och tävlingarna genomförs under samma tidsperiod. Flickor och pojkar har oftast gemensamma spelplatser. Mellan varje omgång sker uppflyttningar baserat på prestation.

 

Teen Cup

Teen Cup är en av världens största golftävlingar för juniorer. Teen Cup är för många barn och ungdomar den första golftävlingen man deltar i. Alla spelare upp till och med 16 år, även du som har högre handicap än 36, kan delta. Den startar med en klubbtävling ofta en vecka omedelbart efter att skolan slutat. De som lyckas komma bland de två främsta i sin åldersklass går vidare till nästa kvalomgång. Mer information finns på Teen Cup.

Tävlingen spelas i fyra steg:

 • Klubbkval på hemmaklubben
 • Gruppkval
 • Regionkval
 • Sverigefinal

 

Junior Masters Invitational (JMI)

Tävlingen bygger på öppna juniortävlingar om minst 36 hål. Tävlingarna är fördelade över hela landet. Vid överteckning sker lottningen i handicapsordning eller rankingordning.

 

JSM klubblag

Vill du känna glädjen av att spela i lag med din klubb och se hur långt ni kan ta er?
Tävlingen avgörs i fyra kvalomgångar med start i ditt distrikt/region och final utomlands.

Laget består av max nio spelare varav minst två representanter av samma kön. Sju spelare får spela i varje omgång. Tävlingen spelas som lagmatcher, mixad foursome, valfri foursome, flicksingel, pojksingel och valfri singel.