Hur långt slår du din järn 7:a ?


Nu har du möjlighet att testa hur långt just du slå med dina klubbor. Vi slår ett antal bollar med varje klubba i bagen och sedan får du ett snitt på hur långt varje klubba går. Vi använder oss av nFlight och Flightscope för att mäta ut längderna.

Testet tar ca 30 min. Du bokar tiden på BOKA TID knappen  upp till höger.

Kostnad: 200 kr