Tillfälliga lokala regler för Vreta Kloster Golfklubb 2024

Lägesförbättrning

Från och med 2024-04-10 och tillsvidare gäller lägesförbättring enligt följande regel.

När någon del av en spelares boll vidrör en del av spelfältet som klippts till fairway höjd eller lägre, får spelaren ta lättnad en gång utan plikt genom att placera den ursprungliga bollen eller en annan boll i och spela den från detta lättnadsområde:

  • Referenspunkt: Den ursprungliga bollens läge.
  • Lättnadsområdets storlek mätt från referenspunkten: en klubblängd från referenspunkten men med dessa begränsningar:
  • Begränsningar av lättnadsområdets läge:

- Får inte vara närmare hålet än referenspunkten och

- måste vara på spelfältet.

När en spelare fortsätter enligt denna lokala regel, måste spelaren välja en punkt att placera bollen på och använda procedurerna för att återplacera en boll enligt Reglerna 14.2b(2) och 14.2e. Men, enligt syftena med att tillämpa Regel 14.2e, har spelaren valt punkten på vilken bollen ska placeras först när bollen har satts ner och spelaren har släppt bollen med avsikt att den ska vara i spel. Om spelaren, efter att en boll placerats och är i spel enligt denna lokala regel, fortsätter enligt en annan regel som ger lättnad, får denna lokala regel användas igen. Plikt för att spela boll från fel plats i strid med lokal regel: allmän plikt enligt Regel 14.7a.