Golfregler 2019. Vanliga frågor.

Här är några vanliga frågor med svar som dök upp på klubbens regelgenomgångar. Sidan kommer att uppdateras då och då med nya frågor som har kommit in.

På Green

Är det plikt att träffa en flaggstång som är borttagen från hålet och ligger på green?
Nej, inte om det är helt oavsiktligt. För att undvika diskussion om det var oavsiktligt eller ej bör man därför se till att flaggstången inte ligger på ett sådant sätt att bollen fördelaktigt kan bromsas av den innan man slår slaget.
Regel 13.2b(2).

Man får tydligen laga skador på green nu. Gäller det "luddiga" hålkanter också?
Nej, det måste man nog klassa som normalt slitage och sådant får man inte laga. Om kanten däremot är skadad av t ex flaggstången så får man jämna till jacket. Utan att fördröja spelet.

Om man puttar med flaggstången i och bollen stannar mellan hålkant och flaggstången utan att trilla ner i hålet, vad gör man då?
Om någon del av bollen är under markytan anses den vara hålad och du kan lyfta upp den utan att ta bort flaggstången.

 

Pliktområden

Hur många plikt får man om man använder sig av VKGKs lokala regel och droppar på motsatt sida om dammen på hål 5?
Det är ett slags plikt på samma sätt som när du droppar vid den faktiska skärningspunkten. Den lokala regeln ger dig alltså ytterligare ett alternativ utöver vad som står i Regel 17.1d att droppa dig fri från pliktområdet.

 

Droppning

Vad händer om man glömmer bort sig och droppar från axelhöjd som man gjorde tidigare?
Om man inte har hunnit slå på den droppade bollen får man lyfta den och droppa igen på ett korrekt sätt, utan plikt.
Om man har hunnit spela bollen beror antalet plikt på om läget var inom lättnadsområdet (1 plikt) eller utanför (2 plikt).
Regel 14.3b(3)

Vad gäller om man droppar när man ska placera och tvärtom?
Då droppar/återplacerar man på ett felaktigt sätt. Man kan rätta misstaget utan plikt innan man slår ett slag men om man hinner spela bollen blir det plikt.
Om bollen låg på en punkt som var korrekt, som om man hade droppat/återplacerat korrekt, är det ett slags plikt. Om bollen låg utanför lättnadsområdet eller inte stannat på återplaceringspunkten är det spel från fel plats och 2 slags plikt.
Regel 14.3b(3) och 14.2b(2) & 14.7a.

 

Provisorisk boll blir bollen i spel

Får jag be mina medspelare att inte leta efter min boll eftersom min provisoriska ligger så bra?
Ja, det får du, men dom behöver inte lyda. För att få din provisoriska boll i spel kan du slå ett slag på den från ett läge som är närmre hål än du tror att din försvunna boll är. Om du hinner göra det innan dina medspelare hittar bollen blir din provisoriska din boll i spel.

Om jag slår min provisoriska i hål på ett par-3-hål och mina medspelare vill leta efter min förstaboll, hur kan jag göra då för att få mitt par?
Du kan skynda dig fram till hålet och lyfta upp din boll innan de hittar din förstaboll. Att plocka upp bollen från hålet motsvarar att slå ett slag från en punkt närmre green än din förstaboll förmodas vara.


Hjälpa till med regler och annat

Om man ser att någon är på väg att göra något fel enligt reglerna, får man säga till?
Ja, inte bara får, utan man ska göra det. Tävlingsledningen har möjlighet att utdela plikt till den som avsiktligt inte säger till.

Får man fråga om avstånd från en medspelare som har GPS eller kikare?
Ja, det är tillåtet och räknas inte som råd utan som kända fakta.
Däremot bör en spelare som har avståndsuppgifter vara försiktig med att tala om det om de andra inte har bett om det för de kanske vill gå på sin egen uppfattning (hänsyn till medspelare). 

Om min partner i en lagtävling står bakom mig för att se hur jag siktar men inte säger något och går åt sidan innan jag slår, är det ok?
Nej. Det nya i de nya reglerna är att partner/caddie inte får stå rakt bakom när spelaren börjar ta sin stans oavsett om det är för att själv få information eller rikta upp spelaren. Men om både spelaren och partnern/caddien går åt sidan innan slaget och spelaren själv tar sin stans på nytt är det ok. Det är också ok att stå lite snett bakom så att man kan hjälpa till att se varåt bollen flyger.

 

Droppa sig ur bunker

Varför är det i vissa fall 2 slags plikt och ibland 1 slags plikt att droppa utanför en bunker med flagglinjen?
Du kan alltid förklara din boll ospelbar varsomhelt utom i ett pliktområde. Det nya är att man från en bunker kan välja att droppa utanför på flagglinjen och 2 slags plikt, Regel 19.3.
Om bollen däremot ligger i onormalt banförhållande i bunkern, t ex tillfälligt vatten, så är det en annan regel som gäller (16.1c). Den tillåter dig att välja att droppa utanför på flagglinjen med ett slags plikt. Det kan du bara göra om bollen ligger i eller du behöver ta stansen i det tillfälliga vattnet och om det inte är uppenbart orimligt att slå slaget pga av någon annan anledning, t ex bollen ligger pluggad i torr sand precis vid bunkerkanten.