Resursgruppen

Resursgruppen består av ca ett trettiotal seniorer, som på ideell basis, träffas på måndagarna och på ett mycket förtjänstfullt sätt, utför arbeten åt vår golfklubb. Varje måndag infinner sig i regel 10 - 15 personer från Resursgruppen beredda på arbete fram till lunchdags. Vår greenkeeper Jens Henningsson, visar och berättar vilka arbeten som skall utföras. I arbetsledningen ingår också Mats Isaksson, som bland annat ansvarar för klubbens konstsnöspår, på vinterhalvåret.

Resursgruppen har under de senaste åren bl.a. fräschat upp klubbhuset både in- och utvändigt, torvat och dressat på renoverade delar av fairways, rensat från vass och sly i anslutning till pliktområden, gjort renovering och översyn på greener vad gäller nedslagsmärken. Ett speciellt fokusområde som gruppen har är ansvaret för är banans dammar, bunkrar och tees.

Under det senste åren har en stor mängd fågelholkar tillverkats och satts upp runt om golfbanan, vilket inneburit att Vreta Kloster GK har ett ovanligt rikt fågelliv runt banan och vid våra vattendrag. Dessa fågelholkar tillverkas av Nisse 'Plåt' Andersson och säljs via resursgruppen till klubbens medlemmar. Pengarna använts sedan till växtinköp och övrig utsmyckning runt banan. Röjningsarbeten i banans skogar har inneburit att det vackra eklandskapet kommit fram på ett förnämligt sätt. Vi medlemmar har mycket att tacka resursgruppen för och hoppas att "resursgruppen" orkar fortsätta länge till.

Vill du vara med och hjälpa till i resursgruppen så kan du anmälda dig genom att maila till jens.henningsson@vkgk.se.